18
czerwca

DZISIĘCIU HOTELARZY DZIESIĘCIOLECIAPodczas wieczornej gali po konferencje Hotel Trends Poland & CEE 23 września w hotelu Renaissance Warsaw Airport „Hotelarz” ogłosi Dziesięciu Hotelarzy Dziesięciolecia – II Dekady XXI wieku.

Druga dekada XXI wieku była okresem najbardziej dynamicznego rozwoju polskiego hotelarstwa w historii – od wychodzenia z kryzysu z 2009 r. przez coraz szybszy rozwój jakościowy i ilościowy aż po rekordowe lata 2018/2019 do wiosny ub.r., gdy nadeszła pandemia. Ten rozwój miał swoich liderów – postacie, które wywarły największy wpływ na polskie hotelarstwo poprzez swoją wizję, swój profesjonalizm, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań, a także zaangażowanie na rzecz środowiska hotelarskiego. To m.in. polscy inwestorzy, którzy zbudowali sieci hotelarskie, mogące konkurować z sieciami międzynarodowymi, szefowie firm hotelarskich (nie tylko Polacy), odnoszących największe sukcesy, dyrektorzy ds. rozwoju sieci globalnych, którzy zbudowali największe portfolia. To postacie, które przez cały okres dziesięciu lat od 2011 r. były aktywne w branży i przez cały ten okres odnosiły sukcesy, budując jakość polskiego hotelarstwa. Na pewno było ich więcej niż 10, dlatego wybór był trudny, ale twarde reguły tego typu rankingów zmusiły „Hotelarza” do surowej selekcji. Kto zostanie wyróżniony, kto poczuje się urażony, brakiem wyróżnienia? To okaże się 23 września wieczorem w hotelu Renaissance Airport w Warszawie.

Umieszczone przez Katarzynę Królak

Katarzyna Królak

Właścicielka PURE CONCEPT. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu rozwoju biznesu i zarządzania marką firm usług profesjonalnych, w tym kancelarii prawnych. Rozwija swoje kompetencje również w zakresie doradztwa dla branży HTL oraz nieruchomości komercyjnych.

Kontakt: e-mail: katarzyna.krolak@pureconcept.pl | mobile: +48 601 940 547